Akademia Leona Koźmińskiego

ARTYKUŁY


Najnowsze odkrycie neurofizjologii kontra homo economicus

Autor: Riccardo Campa, Piotr Zielonka

Dodatkowe informacje: Nasz Rynek Kapitałowy

Dla większości osób ważniejszy wydawał się inny czynnik niż maksymalizacja użyteczności. Okazało się, że jakiś inny czynnik interferuje (a często nawet przeważa) z maksymalizacją użyteczności wyrażonej w dolarach. Tym czynnikiem jest etyka, czy precyzyjniej: poczucie sprawiedliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pułapka gracza u Fiodora Dostojewskiego

Autor: Tadeusz Tyszka, Tomasz Zaleśkiewicz

Dodatkowe informacje: Źródło: Decyzje, nr 1, czerwiec 2004, www.decyzje.pl

Znany jest tzw. negatywny efekt świeżości, zwany również złudzeniem gracza,  który polega na przekonaniu, że w losowej serii po ciągu zdarzeń jednego rodzaju (np. po pięciu ORŁACH) zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia przeciwnego – RESZKI). Tekst znakomitego pisarza jest przejawem tego właśnie złudzenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Emocje w inwestowaniu

Autor: Piotr Zielonka

Dodatkowe informacje: Tekst ukazał się w piśmie „Poradnik Bankowy”1(73) 2012

Zmiany cen akcji na giełdzie z dobrym przybliżeniem mogą być opisane jako proces losowy, czyli podobne są do kroków stawianych przez kompletnie pijanego marynarza. W tej sytuacji stawianie poprawnych prognoz graniczy z cudem. Niemniej, inwestorzy nie dokonują transakcji na chybił-trafił. Starają się analizować sytuację makroekonomiczną oraz kondycję wybranych przez siebie spółek.

CZYTAJ WIĘCEJ

Efekt myślenia wstecznego

Autor: Piotr Zielonka

Dodatkowe informacje: Artykuł zamieszczony został w materiałach do Fund Forum 2012 organizowanego przez firmę Analizy.pl

Ludzie nie myślą tak sprawnie, jak im się wydaje. Wpadają w liczne pułapki psychologiczne. Od dziesięcioleci naukowcy odkrywają coraz to nowsze. Na początku przyjrzyjmy się dwóm przykładom.

Przykład pierwszy. Do dziś w Stanach Zjednoczonych słyszy się krytyczne uwagi pod adresem Centralnej Agencji Wywiadowczej za ignorowanie sygnałów rzekomo pozwalających przewidzieć ataki na Word Trade Center z 11 września 2001 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Teoria perspektywy

Autor: Piotr Zielonka

Dodatkowe informacje: Niniejszy tekst ukazał się w miesięczniku Nasz Rynek Kapitałowy (10, 2002)

Ogromna część współczesnych badań na pograniczu psychologii i ekonomii ma swoje źródło w odkryciach dwóch badaczy: Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego. Największym chyba dokonaniem Kahnemana i Tversky’ego jest opracowana przez nich teoria perspektywy. Teoria perspektywy składa się z dwóch głównych części: pierwsza dotyczy użyteczności, druga natomiast prawdopodobieństw.

CZYTAJ WIĘCEJ