Akademia Leona Koźmińskiego

ROZMOWY


Rozmowa z Piotrem Pilchem

dr Piotr Pilch - specjalista od rozwoju kariery

Spotkanie:

[…] Badania amerykańskie pokazują, że ci menadżerowie awansują, którzy są biegli w tzw. tworzeniu sieci, czyli budowaniu zasobów kontaktów. Przekładając to na praktyczne reguły należy podtrzymywać więzi i kształtować nowe. Dlatego bardzo istotne dla naszego postrzegania w firmie, na ile jesteśmy brani pod uwagę jako potencjalny kandydat do awansu jest to, jak bardzo jesteśmy aktywni na zewnątrz firmy i chodzi tutaj nie tylko o stowarzyszenia profesjonalne, czy targi branżowe, ale również o grę w piłkę w 6-tce danej firmy. Musimy po prostu być widoczni, wyróżniać się, kształtować swój wizerunek. Te kilka zdań, które przychodzą ludziom na myśl kiedy wymieniane jest nasze nazwisko. […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozmowa z Nassimem Nicolasem Talebem

Dr Nassim Nicholas Taleb

Spotkanie:

[…] Świadomość tego, że jesteśmy omylni i że możemy się mylić jest pierwszym krokiem do sukcesu. Niestety większość ludzi zachowuje się w sposób odwrotny. Mają jakieś swoje zdanie i nie pozwalają samym sobie na jakiekolwiek wątpliwości. Czyli, kiedy robi się cokolwiek należy być przekonanym o tym, że cena naszej ewentualnej pomyłki jest nam dobrze znana i wyraźnie określona. Jeszcze jedno ważne wg mnie zdanie, nasze skłonności psychologiczne nabyte przez tysiąclecia w drodze ewolucyjnej nie pozwalają nam na adekwatne i poprawne pojmowanie prawdopodobieństwa a tym samy losowości. […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozmowa z Jackiem Rozenkiem

Spotkanie:

[…] największą szkodę w tzw. autoprezentacji czynią ludzie, którzy mają gotowe recepty na to, jak to zrobić. Którzy po prostu mówią nam, jak mamy się ubrać, jakim głosem mówić, i co najgorsze, co mówić. Autoprezentacja jest sztuką ludzi wolnych, odpowiedzialnych i niezależnych. Ludzi, którzy szukają kontaktu z drugim człowiekiem, podkreślam, kontaktu nie dominacji i odnajdują w tym przyjemność. […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozmowa z Krzysztofem Przybyszewskim

Spotkanie:

[…] Nigdzie nie jest powiedziane, że nasz czytelnik, konsument reklamy musi czytać starannie. Czasami może nam zależeć właśnie na niestarannym czytaniu, czasami może nam zależeć tylko na rzucie oka. Zależność pomiędzy skutecznością perswazji a poziomem skupienia jest prostoliniowa, tzn. im mniej jesteśmy skupieni, tym łatwiej nas przekonać. […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozmowa z Davidem Schraderem

Spotkanie:

[…] Globalizacja niesie ze sobą dużo nadziei dla nas wszystkich, ale powinniśmy być również ostrożni jeśli o nią chodzi. Nadzieją jest to, że coraz łatwiej możemy poznać ludzi, których inaczej nigdy byśmy nie poznali […] Po stronie zagrożeń powinniśmy być szczególnie ostrożni jeśli chodzi o kultury państw bogatych, które mogą być tą lub inną drogą „narzucone”. […]

CZYTAJ WIĘCEJ