Akademia Leona Koźmińskiego

ROZMAITOŚCI

Nie ma drogi do szczęścia. Szczęście jest drogą.

Nie ma drogi do szczęścia. Szczęście jest drogą.

Thich Nhat Hanh