Akademia Leona Koźmińskiego

KSIĄŻKI

Psychologia umysłu

Zbigniew Piskorz, Tomasz Zaleśkiewicz

KUP KSIĄŻKĘ

Książka jest imponującym zbiorem artykułów przygotowanych przez najwybitniejszych polskich badaczy zjawisk związanych z poznaniem i procesami poznawczymi. Tak szerokiej perspektywy spojrzenia na umysł nie ma w polskiej literaturze psychologicznej. Oprócz psychologii Czytelnik znajdzie tu również elementy filozofii, antropologii, neurobiologii, ekonomii i historii. Redaktorom i autorom udało się stworzyć interesującą pracę zbiorową, przy tym bardzo różnorodną pod względem przyjętej perspektywy spojrzenia na umysł, zastosowanej metodologii i wyznawanych poglądów.