Akademia Leona Koźmińskiego

KSIĄŻKI


Czym jest komunikacja? Jakie są relacje między zachowaniem niewerbalnym a werbalnym? W jaki sposób komunikacja niewerbalna wpływa na kształt naszego życia codziennego? Czy język ciała jest umiejętnością nabytą, czy też cechą wrodzoną i instynktowną?

CZYTAJ WIĘCEJ

Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów

Krzysztof Szymanek, Krzysztof A. Wieczorek, Andrzej S. Wójcik

Umiejętność badania argumentów to swojego rodzaju sztuka – nie ma tu ścisłych i jednoznacznych, możliwych do mechanicznego zastosowania reguł. Potrzebna jest wprawdzie znajomość pewnych kanonów, ale pierwszorzędne znaczenie ma trening rozwijający zdolność stosowania tych kanonów w praktyce.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pierwsze kompleksowe opracowanie problemów argumentacji z punktu widzenia logiki, retoryki, językoznawstwa i psychologii. Nie tylko dla studentów, wykładowców, nauczycieli, filozofów, dziennikarzy, prawników, polityków, duchownych, przedstawicieli reklamy czy marketingu, ale przede wszystkim dla wszystkich zainteresowanych:

CZYTAJ WIĘCEJ