Akademia Leona Koźmińskiego

STUDIA PODYPLOMOWE


Studia podyplomowe „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” prowadzone są od 2003 roku. Stworzyliśmy jeden z pierwszych na świecie programów psychologii biznesu. Nie świecimy światłem odbitym. Studia odbywają się na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – najlepszej uczelni biznesowej w Europie Środkowo-Wschodniej według „Financial Times”.

Na studiach „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” zdobędziesz kluczowe umiejętności menedżerskie i zbudujesz własny autorytet w biznesie.

Ile razy czułeś, że masz rację w sporze z kimś słabiej przygotowanym, ale to jego propozycja została przyjęta przez Zarząd?
Na tych studiach nauczysz się wygrywać w oparciu o zdobytą wiedzę i kompetencje.

Studia dedykowane są praktykom biznesu, menedżerom wszystkich szczebli, ale także osobom przygotowującym się do objęcia funkcji menedżerskich.

Te studia są dla osób, które rozumieją, że na czekanie,
aż wygrają w lotto może zabraknąć im życia.”
dr Tomasz Modzelewski, Prezes Paged SA

 

Na studiach uzyskasz wiedzę z zakresu:
  • psychologii zarządzania i inwestowania
  • psychologii rozwiązywania konfliktów
  • psychologii sprzedaży
  • psychologii podejmowania decyzji
  • psychologii zachowań konsumenckich i psychologii reklamy
  • technik negocjacyjnych opartych na odkryciach neurofizjologii
  • teorii perswazji oraz sposobów ochrony przed manipulacją
  • psychologii HR i PR
  • psychologii motywowania i przywództwa
  • procesów motywacyjnych i emocjonalnych

Przekazujemy twardą wiedzę naukową opartą na badaniach empirycznych. Wśród wykładowców – wybitni specjaliści, teoretycy i praktycy – autorzy podręcznika: „Psychologia ekonomiczna” wydanego przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: profesor Tadeusz Tyszka, profesor Andrzej Falkowski, profesor Bogdan Wojciszke, prof. Ewa Bartnik.

W Komitecie Naukowym – uczeni z całego świata: prof. Nassim Nicholas Taleb, autor bestsellera „Czarny Łabędź”, uznanego przez “Times of London” za jedną z 12 najważniejszych książek wydanych po II wojnie światowej oraz Robert Kurzban, autor książki „Dlaczego wszyscy (inni) są hipokrytami”.

Oprócz klasycznego programu zajęć na słuchaczy czeka osobny blok warsztatów i zjazdów fakultatywnych pod nazwą „Centrum Kompetencji i Umiejętności Kierowniczych”.

Studia „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” dają duże możliwości rozwoju kariery i nawiązania  kontaktów biznesowych. Mamy już około 1500 absolwentów, którzy zrzeszają się w Klubie Absolwenta. To kontakty na całe życie!

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje słuchacz, który uczestniczył w zajęciach, zaliczył test sprawdzający oraz przedstawił dwa (krótkie) opracowania pisemne oparte na własnych badaniach empirycznych, stanowiące pracę dyplomową.

Trwają zapisy na XXXII edycję studiów podyplomowych startującą w marcu 2019 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń…Nie czekaj z wypełnieniem aplikacji zgłoszeniowej do ostatniej chwili. Zrób to on-line. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy.