Akademia Leona Koźmińskiego

ORGANIZACJA STUDIÓW


WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do ukończenia studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” wymagane jest wykonanie jednego zadania on-line, dwóch krótkich prac oraz testu.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:
soboty – 8.45 – 14.00
niedziele – 8.45 – 14.00

Oprócz zajęć programowych w wymiarze 180 godzin, w sobotnie popołudnia organizowane są zajęcia fakultatywne bezpłatne także dla absolwentów studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów. W programie studiów oznaczone jako (fakultet).

 

MIEJSCE:
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa