Akademia Leona Koźmińskiego

INFORMACJE OGÓLNE


Studia podyplomowe „Psychologia Biznesu dla Menedżerów”

prowadzone są na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – najlepszej uczelni biznesowej w Europie Środkowo-Wschodniej według „Financial Times”.

Na studiach „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” zdobędziesz kluczowe umiejętności menedżerskie i zbudujesz własny autorytet w biznesie.

Ile razy przegrywałeś w sporze z kimś słabiej przygotowanym i w konsekwencji jego propozycja była akceptowana przez zarząd?
Na tych studiach nauczysz się wygrywać w oparciu o zdobytą wiedzę i kompetencje.

Ile razy próbowałeś powierzyć komuś odpowiedzialne zadanie, ale miałeś obiekcje, czy da radę samodzielnie ogarnąć projekt i zrealizować go na czas?
Na tych studiach dowiesz się, jak propagować w swoim zespole samodzielność, odpowiedzialność i swobodę działania.

Ile razy liczyłeś na nowatorską kampanię reklamową, która jednak nie przynosiła oczekiwanych efektów?
Na tych studiach poznasz tajniki psychologii konsumenta oraz percepcji reklamy.

Ile razy brałeś udział w konflikcie, który niezażegnany w porę prowadził do dewastacji współpracy w firmie?
Na tych studiach poznasz psychologię konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. 

Ile razy obawiałeś się iść za radą eksperta, który bardziej przypominał „świeckiego kaznodzieję” niż obiektywnego profesjonalistę?
Na tych studiach nauczysz się odróżniać wiedzę opartą na faktach od frazeologii i retoryki tzw. ekspertów medialnych.

Studia dedykowane są praktykom biznesu, menedżerom wszystkich szczebli, ale także osobom przygotowującym się do objęcia funkcji menedżerskich.

 

Te studia są dla osób, które rozumieją, że na czekanie,
aż wygrają w lotto może zabraknąć im życia.”

dr Tomasz Modzelewski

 

Studiach podyplomowe „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” pozwolą uzyskać wiedzę z zakresu:

  • psychologii zarządzania i inwestowania
  • psychologii rozwiązywania konfliktów
  • psychologii sprzedaży
  • psychologii podejmowania decyzji
  • psychologii zachowań konsumenckich i psychologii reklamy
  • technik negocjacyjnych opartych na odkryciach neurofizjologii
  • teorii perswazji oraz sposobów ochrony przed manipulacją
  • psychologii HR i PR
  • psychologii motywowania i przywództwa
  • procesów emocjonalnych

Przekazujemy twardą wiedzę naukową opartą na badaniach empirycznych. Wśród wykładowców – wybitni specjaliści, teoretycy i praktycy – autorzy podręcznika: „Psychologia ekonomiczna” wydanego przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: profesor Tadeusz Tyszka, profesor Andrzej Falkowski, profesor Bogdan Wojciszke, prof. Ewa Bartnik.

W Komitecie Naukowym studiów działają wybitne osobistości z całego świata: prof. Nassim Nicholas Taleb, autor bestsellera „Czarny Łabędź”, uznanego przez “Times of London” za jedną z 12 najważniejszych książek wydanych po II wojnie światowej oraz dr Robert Kurzban, autor książki „Dlaczego wszyscy (inni) są hipokrytami”.

Oprócz klasycznego programu zajęć na słuchaczy czeka osobny blok warsztatów i zjazdów fakultatywnych pod nazwą „Centrum Kompetencji i Umiejętności Kierowniczych”.

Studia „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” dają duże możliwości rozwoju kariery i nawiązania  kontaktów biznesowych. Mamy już około 1500 absolwentów, którzy zrzeszają się w Klubie Absolwenta. To kontakty na całe życie!

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje słuchacz, który uczestniczył w zajęciach, zaliczył test sprawdzający oraz przedstawił dwa (krótkie) opracowania pisemne oparte na własnych badaniach empirycznych, stanowiące pracę dyplomową.

Rekrutacja na studiach podyplomowe „Psychologia Biznesu dla Menedżerów”

Trwają zapisy na XXXIII edycję studiów podyplomowych startującą w marcu 2020 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń… Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj:
http://www.biznes.org.pl/studia_podyplomowe/oplaty/
Zapraszamy.