Akademia Leona Koźmińskiego

KIEROWNIK STUDIÓW


 

Piotr Zielonka

Prof. Piotr Zielonka

Piotr Zielonka, professor in Department of Econophysics at Warsaw University of Life Sciences. He dealt with the experimental physiology of the brain at the Mossakowski Medical Research Centre Polish Academy of Sciences. He has conducted research in behavioral economics and the psychology of risk and published many scientific articles in such journals as „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”, and  „Journal of Cognitive Psychology.” He published a book in Polish entitled „The Stock Market and Psychology,” which appeared in four editions. He questioned the effectiveness of technical analysis and compared the predictive ability of financial analysts and meteorologists. He examined the disposition effect – a frequent phenomenon on the stock exchanges around the world – involving the tendency of investors to sell shares whose price has increased, while keeping assets that have dropped.

Piotr Zielonka is co-founder and director of the postgraduate program „Business Psychology for Executives” at the Kozminski University in Warsaw. He works closely with scholars at Bucknell University and the University of Idaho and collaborates with a  „Think Forward Initiative” in Amsterdam.

Prof. Piotr Zielonka gives lectures on the psychology of achievement and the psychology of risk.

tel: +48 22 396 13 50
pzielonka(at)alk.edu.pl

dr hab. Piotr Zielonka, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekonofizyki SGGW. Od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomii behawioralnej, psychologii ryzyka oraz psychologii inwestowania. Zajmował się eksperymentalną fizjologią mózgu w Centrum Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej PAN. Opublikował wiele artykułów naukowych w takich pismach jak: „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”, „Journal of Cognitive Psychology”. Napisał książkę pod tytułem „Giełda i psychologia”, która dotychczas ukazała się w czterech wydaniach. W swych badaniach analizował skuteczność analizy technicznej oraz porównywał zdolności prognostyczne analityków finansowych oraz meteorologów. Wraz z Raymondem Daceyem objaśnił fenomen efektu dyspozycji – częstego zjawiska na giełdach papierów wartościowych na całym świecie – polegającego na skłonności inwestorów do zbyt długiego przetrzymywania akcji taniejących i zbyt szybkiego wyzbywania się akcji drożejących. Obecnie zajmuje się problematyką dyskontowania odroczonych oraz niepewnych wypłat, a także teorią umysłu.

Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca w University of Donja Gorica w Czarnogórze. Członek „Think Forward Initiative” w Amsterdamie. Ściśle współpracuje z Bucknell University i University of Idaho w USA.

Piotr Zielonka prowadzi zajęcia dotyczące psychologii osiągnięć oraz psychologii ryzyka. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

tel: +48 22 396 13 50
pzielonka(at)alk.edu.pl