Akademia Leona Koźmińskiego

RADA NAUKOWA


 • Doktor Robert Kurzban

  Robert Kurzban jest profesorem na Wydziale Psychologii, University of Pennsylvania. W 2003 roku założył PLEEP, czyli Penn Laboratory for Experimental Evolutionary Psychology. W 2008 roku otrzymał prestiżową nagrodę Distinguished Scientific Award for Early Career Contribution przyznawaną przez Human Behavior and Evolution Society. Robert Kurzban opublikował dziesiątki artykułów naukowych na temat psychologii ewolucyjnej, moralności, ekonomii behawioralnej, itd. Jest autorem książki „Dlaczego wszyscy (inni) są hipokrytami?”

   

 • Profesor Tadeusz Tyszka

  Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

  Specjalista w zakresie psychologii ekonomicznej. Dyrektor Centrum Psychologii Rynkowej i Badań nad Decyzjami. Autor wielu książek z dziedziny teorii decyzji, psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich i zarządzania ryzykiem, m.in.: Psychologia zachowań konsumenckich, Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko. Autor kilkudziesięciu prac naukowych.

 • Profesor Raymond Dacey

  University of Idaho

  Matematyk i ekonomista. Specjalista w dziedzinie finansów, teorii decyzji oraz logiki. Wielokrotny dziekan College of Business and Economics, University of Idaho. Wykładowca na kilkunastu uniwersytetach, m.in.: University of Iowa, University of Oklahoma, University of Pau, Purdue University. Członek komitetów redakcyjnych następujących pism naukowych: SYNTHESE, Theory and Decision, Conflict Management and Peace Science, Peace Economics,Peace Science and Public Policy. Jeden z najwybitniejszych na świecie badaczy zagadnień wojny i pokoju oraz problematyki terroryzmu. Autor kilkudziesięciu prac naukowych.

 • Profesor Dariusz Doliński

  SWPS, Warszawa

  Specjalizuje się w psychologii zachowań społecznych (mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej) oraz w psychologii emocji i motywacji. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, m. in.: „Psychologia wpływu społecznego”, „Psychologiczne mechanizmy reklamy”.

 • Profesor David Johnstone

  University of Wollongong

  California at Berkeley. Doradca rządowy. Zdobywca dwóch prestiżowych nagród za dydaktykę. Autor licznych prac z dziedziny finansów behawioralnych i statystyki. Wybitny specjalista od zachowań na aukcjach. Wielbiciel starych modeli Volvo i Mercedesa C.

 • Profesor Akiyoshi Kitaoka

  Ritsumeikan University, Kyoto

  Po ukończeniu studiów biologicznych uzyskał doktorat w Instytucie Psychologii, University of Tsukuba. Laureat Kamitake Gakujutsu Prize. Profesor Akiyoshi Kitaoka jest wybitnym ekspertem z dziedziny iluzji optycznych. Zajmuje się także iluzjami wyższego rzędu. Publikuje w najlepszych pismach amerykańskich. Prowadzi również badania z zakresu psychologii behawioralnej oraz neurofizjologii.

  http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html

 • Profesor Elton McGoun

  Bucknell University, Pennsylvania

  Profesor finansów. Współzałożyciel Alternative Perspectives on Finance. Współautor kilkunastu książek, m.in. Toward Finance with Meaning: The Methodology of Finance, What It Is and What It Can Be, From Individualism to the Individual: Ideology and Inquiry in Financial Economics Advances in International Comparative Management, autor kilkudziesięciu prac naukowych.

 • Profesor Chris Robinson

  York University, Toronto

  Specjalista w dziedzinie finansów oraz zarządzania ryzykiem. Pracował jako analityk finansowy dla Shell Canada. Był dyrektorem Academy of Financial Services. Współautor popularnej w Ameryce oraz Holandii (tłumaczonej na inne języki) książki na temat finansów osobistych: Personal Financial Planning.

 • Doktor Nassim Nicholas Taleb

  New York University

  Założyciel i prezes laboratorium badawczego, a zarazem firmy inwestycyjnej Empirica LLC. Pracował między innymi w CSFB, UBS, Paribas, Bankers Trust. Jest członkiem Centrum do Spraw Ryzyka Rzadkich Wydarzeń utworzonego przez Departament Obrony USA. Nassim N. Taleb jest autorem książek: Dynamic Hedging (Wiley 1997), Fooled by Randomness (Texere 2001), Ślepy traf. Rola przypadku w w sukcesie finansowym (GPW 2006) oraz Black Swan (Random House 2007) przetłumaczonych na dziesiątki języków. Ostatniej książce poświęcono tysiące artykułów prasowych na całym świecie.

 • Profesor Marek Tokarz

  Profesor Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik University of Pittsburgh, University of California (stypendysta Fundacji Fulbrighta). Specjalista w dziedzinie logiki, pragmatyki i teorii komunikacji. Autor wielu książek i kilkuset prac naukowych, m.in.: Wykłady z logiki, Elementy pragmatyki logicznej.

 • Profesor Ryszard Wójcicki

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

  Logik i filozof. Wykładowca wielu uniwersytetów na całym świecie. Autor książek na temat logiki oraz filozofii analitycznej oraz kilkudziesięciu prac naukowych.