Akademia Leona Koźmińskiego

ROZKŁAD ZAJĘĆ


XXX edycja studiów podyplomowych

Pierwszy semestr
Drugi semestr
  • 6-7 października 2018
  • 27-28 października 2018
  • 17-18 listopada 2018
  • 24-25 listopada 2018
  • 8-9 grudnia 2017
  • 15-16 grudnia 2018
  • 12-13 stycznia 2019
  • 9-10 lutego 2019

XXXI edycja studiów podyplomowych

Pierwszy semestr
  • 6-7 października 2018
  • 27-28 października 2018
  • 17-18 listopada 2018
  • 24-25 listopada 2018
  • 8-9 grudnia 2017
  • 15-16 grudnia 2018
  • 12-13 stycznia 2019
  • 9-10 lutego 2019
Drugi semestr
  • 9-10 marca 2019
  • 22-24 marca 2019
  • 6-7 kwietnia 2019
  • 27-28 kwietnia 2019
  • 11-12 maja 2019
  • 25-26 maja 2019
  • 8-9 czerwca 2019

XXXII edycja studiów podyplomowych

Pierwszy semestr
  • 9-10 marca 2019
  • 22-24 marca 2019
  • 6-7 kwietnia 2019
  • 27-28 kwietnia 2019
  • 11-12 maja 2019
  • 25-26 maja 2019
  • 8-9 czerwca 2019
Drugi semestr
  • Status: W PRZYGOTOWANIU