Akademia Leona Koźmińskiego

ROZKŁAD ZAJĘĆ


XXVIII edycja studiów podyplomowych

Pierwszy semestr
Drugi semestr
  • 14-15 października 2017
  • 28-29 października 2017
  • 18-19 listopada 2017
  • 02-03 grudnia 2011
  • 16-17 grudnia 2011
  • 13-14 stycznia 2018
  • 27-28 stycznia 2018
  • 10-11 lutego 2018

XXIX edycja studiów podyplomowych

Pierwszy semestr
  • 14-15 października 2017
  • 28-29 października 2017
  • 18-19 listopada 2017
  • 02-03 grudnia 2011
  • 16-17 grudnia 2011
  • 13-14 stycznia 2018
  • 27-28 stycznia 2018
  • 10-11 lutego 2018
Drugi semestr
  • 10-11 marca 2018
  • 24-25 marca 2018
  • 07-08 kwietnia 2018
  • 21-22 kwietnia 2018
  • 12-13 maja 2018
  • 26-27 maja 2018
  • 09-10 czerwca 2018

XXX edycja studiów podyplomowych

Pierwszy semestr
  • 10-11 marca 2018
  • 24-25 marca 2018
  • 07-08 kwietnia 2018
  • 21-22 kwietnia 2018
  • 12-13 maja 2018
  • 26-27 maja 2018
  • 09-10 czerwca 2018
Drugi semestr
  • Status: W PRZYGOTOWANIU