Akademia Leona Koźmińskiego

WYKŁADOWCY


 • Profesor Tadeusz Tyszka

  Profesor w Instytucie Psychologii PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu artykułów i książek naukowych. Między innymi: monografii „Decyzje”, „Psychologicznych pułapek oceniania i podejmowania decyzji”, „Psychologii zachowań  konsumenckich”.

 • Profesor Andrzej Falkowski

  Profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, kierownik Katedry Psychologii Marketingu. Jest członkiem „International Society for Ecological Psychology” oraz „Association for Consumer Research”. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Autor i współautor licznych prac z zakresu psychologii poznawczej i psychologii stosowanej w dziedzinie zachowań rynkowych, w tym: Praktyczna psychologia poznawcza: Marketing i reklama (GWP: 2002), Psychologia zachowań konsumenckich (GWP: 2001, wspólnie z Tadeuszem Tyszką), Marketing polityczny: Perspektywa psychologiczna (GWP: 2005, wspólnie z Wojciechem Cwaliną), A Cross-Cultural Theory of Voter Behavior (Haworth: 2007, wspólnie z Wojciechem Cwaliną i Brucem Newmanem). Jest współredaktorem Handbook of Political Marketing (Sage: 1999), a od 2002 roku współredaguje Journal of Political Marketing.

 • Profesor Bogdan Wojciszke

  Bogdan Wojciszke – profesor psychologii, dziekan sopockiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, fellow Association of Psychological Science, członek korespondent PAN. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia psychologii społecznej – spostrzeganie i ocenianie ludzi, oceny moralne, dynamika bliskich związków uczuciowych, kultura narzekania, następstwa sprawowania władzy i treść poglądów na świat społeczny. Jest autorem 10 książek (m.in. Procesy oceniania ludzi,Psychologia miłościSprawczość i wspólnotowośćPsychologia społeczna) i ponad 120 artykułów, z których wiele ukazało się w najbardziej cenionych czasopismach międzynarodowych. Wypromował 24 doktorów.

 • Doktor hab. Maciej Błaszak

  Kognitywista. Z wykształcenia biolog i filozof, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania: zastosowania kognitywistyki i psychologii poznawczej w badaniach zachowań rynkowych. Prowadzi szkolenia dla policjantów i wyższej kadry menedżerskiej.

 • Profesor Ewa Bartnik

  Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Po ukończeniu Biologii na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła pracę w Zakładzie Genetyki UW. W czasie pracy przeszła od genetyki biochemicznej, do biologii molekularnej i genetyki człowieka. Obecnie zajmuje się chorobami związanymi z mutacjami w mitochondralnym DNA. Jest współautorem 70 prac naukowych, członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopnia Naukowego i Komisji ds. GMO. Wielokrotnie reprezentowała Polskę w UNESCO w sprawach związanych z badaniami nad genomem ludzkim i bioetyką. Dużą wagę przykłada do popularyzacji nauki.

 • Profesor Piotr Zielonka

  Profesor nadzwyczajny SGGW. Prowadzi badania naukowe w zakresie psychologii ryzyka oraz psychologii inwestowania. Zajmował się badaniami empirycznymi nad fizjologią mózgu. Opublikował wiele artykułów naukowych w takich pismach jak: „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”. Wydał książkę pod tytułem „Giełda i psychologia”. Kwestionował skuteczność analizy technicznej oraz porównywał zdolności prognostyczne anlityków finansowych oraz meteorologów. Obecnie zajmuje się psychologią rynku finansowego – w szczególności problematyką dyskontowania odroczonych i niepewnych wypłat oraz teorią umysłu. Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego. Ściśle współpracuje z Bucknell University i University of Idaho w USA oraz University of Donja Gorica w Czarnogórze.

   

 • Magister Anna Buczyńska

  Od 2000 roku związana z branżą e-rekrutacji i konsultingu personalnego.W latach 2001-2007 PR&Development Manager w serwisie jobpilot.pl (obecnie monsterpolska.pl), następnie Dyrektor serwisu z ogłoszeniami o pracę należącego do firmy BIGRAM. Obecnie współpracownik firmy netPR.pl oraz agencji InnovationPR Doświadczony konsultant Employer & Personal Branding, Trener biznesu. Absolwentka wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, (fakultatywnie Kolegium Języka Francuskiego UW i Wydział Zarządzania UW, Podyplomowych Studiów PR)

 • Doktor Krzysztof Przybyszewski

  Doktor nauk humanistycznych (psychologia), adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Specjalista w zakresie psychologii reklamy.

 • Francois Nail

  Francuz z Bretanii, przebywa w Polsce od 1990r. Ukończył Szkołę Biznesu ESCP we Francji (1988) oraz Podyplomowe Studia Socjologii Pracy i Organizacji (DESS Sciences Po. Paris). Współautor książki „Quest” wydanej w 2007 roku (około 10 000 sprzedanych egzemplarzy). Jest zarówno executive coachem, jak i przedsiębiorcą prowadzącym unikatowe forum rozwoju przywództwa o nazwie CEO Round Table.

 • Profesor Riccardo Campa

  Pracuje na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były dziennikarz „Il Mondo” oraz „la Voce di Mantova”. Były oficer „Guardia di finanza” włoskiej policji. Ukończył: Political Sciences, University of Bologna (1990), International Relations, University of Bologna (1993), Journalism, „Ordine dei Giornalisti” of Rome (1995). Doktorat z Socjologii, Uniwersytet im M. Kopernika w Toruniu, (1999). Autor wielu książek naukowych i podręczników. Muzyk. Płynnie mówi po polsku.

 • Doktor Katarzyna Biegańska

  Katarzyna Biegańska – doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

  Obszary kompetencji i zainteresowań: uwarunkowania efektywności w biznesie, kierowanie rozwojem osobistym, komunikacja perswazyjna, reklama i marketing. Zainteresowania naukowe: psychologia przedsiębiorczości, psychologia kariery.

 • Magister Iwona Bobrowska – Budny

  Trener, konsultant metod analizy osobowości zawodowej, manager oraz doradca biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Członek Fundacji Liderek Biznesu, wspierającej kobiety na rynku pracy. Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i managerów o wysokim potencjale, programy Talent Management. Uczy, że każda zmiana zaczyna się od JA. Wspiera rodziców jak rozwijać siebie a następnie dzieci w oparciu o zrozumienie swoich zachowań, swoich mocnych stron oraz talentów.

   

 • Magister Anna Brzosko

  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Współautorka programów szkoleniowych i współprowadząca projekty szkoleniowe w największych polskich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji państwowej. Szczególnie bliska jest jej tematyka zarządzania sobą i talentami, podnoszenie kwalifikacji, rozwój osobisty. Autorka publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu.

 • Profesor Wojciech Cwalina

  Profesor w Instytucie Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Analityk politycznych kampaniach wyborczych oraz specjalista od badań marketingowych w zakresie znaków towarowych. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2001 roku. W 2004 laureat przyznawanej przez Komitet Nauk Psychologicznych PAN, Nagrody im. Andrzeja Malewskiego. Autor i współautor kilkudziesięciu prac z psychologii poznawczej, organizacji i zarządzania, marketingu politycznego oraz psychologii mediów. Autor książek: Telewizyjna reklama polityczna (2000) oraz Marketing polityczny (2005; wraz z A. Falkowskim) i A cross-cultural theory of voter behavior (2007, A. Falkowskim i Brucem I. Newmanem). Od 2002 należy do rady redakcyjnej Journal of Political Marketing.

 • Doktor Lidia D. Czarkowska

  Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski”. Doświadczony trener i coach (stowarzyszony w ICF) prowadzący coachingi oraz szkolenia z zakresu: zapobiegania i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego, komunikacji interpersonalnej, komunikacji w organizacji lub w zespole, metod radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu trenerów.

 • Doktor Tomasz Grzyb

  Psycholog, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Napisał wiele artykułów naukowych z dziedziny psychologii społecznej, wpływu społecznego i marketingu. Łączy pracę naukową z praktyką marketingową, zwłaszcza w dziedzinie badań rynku oraz skuteczności reklamy. Zainteresowania badawcze koncentruje w obszarach praktycznego wpływu na zachowania oraz technik wpływu społecznego.

 • Doktor Paweł Fortuna

  Pracownik naukowy Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL JPII, prowadzi badania z zakresu psychologii komunikacji perswazyjnej oraz obrony przed manipulacją. Konsultant, trener i coach, kieruje firmą doradczą Fortuna & Fortuna. Od 1995 roku współpracuje z instytucjami biznesowymi i medialnymi, jednostkami administracji publicznej oraz osobami publicznymi w zakresie doskonalenia kompetencji menedżerskich, perswazyjnych i negocjacyjnych. Jest autorem licznych strategii negocjacyjnych (m.in. rokowania prywatyzacyjne, negocjacje z sieciami handlowymi). Autor ponad 30-stu publikacji z zakresu psychologii komunikacji perswazyjnej, obrony przed wpływem i zarządzania zasobami ludzkimi. Fundator Fundacji Dialog na Rzecz Rozwoju, członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

 • Doktor Piotr Pilch

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – Uniwersytet Warszawski, magister psychologii o specjalności psychologia organizacji i pracy Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski, kierownik podyplomowego studium zarządzania i marketingu, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Autor licznych prac naukowych.

 • Magister Szymon Milonas

  Konsultant i trenerem biznesowy. Tworzył programy rozwojowe i szkoleniowe dla grup menedżerów, pracowników działów obsługi klienta i menedżerów personalnych. Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań związanych z praktycznym wykorzystaniem systemu kompetencji zawodowych w codziennej pracy działów personalnych i menedżerów. Przed dołączeniem do Hay Group pracował jako trener, konsultant i menedżer projektów w firmach szkoleniowo doradczych. Przez dwa lata kierował działem szkoleń w firmie konsultingowej.

 • Redaktor Piotr Lignar

  Politolog, dziennikarz radia publicznego z ponad 20-letnim doświadczeniem, założyciel i wykładowca Dziennikarskiej Szkoły Polskiego Radia, absolwent programów edukacyjnych Humber College (Canada), Salzburg Seminar For American Study. Praktyk public relations, konsultant, trener (m. in. projekty dla Polskich Linii Lotniczych LOT, Renault Polska i Bayer Polska), Autor publikacji na temat public relations, public speaking i media relations.

 • Magister Piotr Śliwiński

  Inwestor, kreator biznesu i strateg. Szachista, alpinista, a przede wszystkim podróżnik.
  Odbył pięć podróży dookoła świata. Absolwent Politechniki Krakowskiej.

 • Magister Arkadiusz Kalka

  Konsultant, trener biznesu, coach. Tworzy i wdraża projekty szkoleniowo – doradcze z zakresu psychologii sprzedaży i zarządzania dla wiodących firm i organizacji na terenie całego kraju. Właściciel Sopockiej Grupy Szkoleniowo – Doradczej.

 • Magister Nikolay Kirov

  Nikolay Kirov jest absolwentem Wydziału Zarządzania UW i pracownikiem Katedry Strategii Akademii Leona Koźmińskiego. Główne zainteresowania badawcze to negocjacje, przywództwo oraz stategie e-biznesowe.

 • Doktor Irena Kamińska-Radomska

  Ekspert etykiety biznesu i protokołu międzynarodowego, trener i konsultant, założyciel i dyrektor firmy szkoleniowej The Protocol School of Poland. Wiedzę z zakresu etykiety i protokołu zdobywała u największych ekspertów w Waszyngtonie. Prowadzi wykłady MacCormac College w Chicago, jest gościem coczwartkowej audycji w Radio Chicago, autorką książki „Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji” oraz innych publikacji z zakresu etykiety, protokołu i międzynarodowych stosunków ekonomicznych.