Akademia Leona Koźmińskiego

KSIĄŻKI

Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy

Ryszard Wójcicki

KUP KSIĄŻKĘ

Zamiast nużyć Czytelnika szczegółami technicznymi klasycznych rachunków, przydatnymi tylko w kształceniu przyszłych logików, publikacja przedstawia elementy logiki presupozycji i pragmatyki logicznej. Dzięki temu logika prezentuje się nie jako zespół dogmatów, lecz jako elastyczne narzędzie, które w różnych kontekstach badawczych i konwersacyjnych może mieć różne zastosowanie.