Wykładowcy

Ewa Bartnik

Ewa Bartnik

Ewa Bartnik

Genetyk, profesor w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej
Michał Białek

Michał Białek

Michał Białek

pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławksiego, zajmuje się podejmowaniem decyzji, zarówno w kontekście ekonomicznym jak i moralnym.

więcej
Katarzyna Biegańska

Katarzyna Biegańska

Katarzyna Biegańska

doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Konsultuje i szkoli w obszarze biznesu.

więcej
Iwona Budny

Iwona Bobrowska – Budny

Iwona Bobrowska – Budny

Doświadczony trener biznesu, Talent Management Mentor, manager i partner biznesowy oraz certyfikowany konsultant metod analiz potencjału i osobowości zawodowej.

więcej
Anna Brzosko

Anna Brzosko

Anna Brzosko

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego.

więcej
Lidia D. Czarkowska

Lidia D. Czarkowska

Lidia D. Czarkowska

Psycholog biznesu, socjolog i antropolog organizacji. Konsultant, trener, mentor, akredytowany coach i superwizor.

więcej
Krzysztof Dołowy

Krzysztof Dołowy

Krzysztof Dołowy

profesor zwyczajny nauk przyrodniczych, biolog, fizyk, chemik, popularyzator wiedzy, polityk, specjalista z zakresu biofizyki i elektrofizjologii więcej
Milena Drzewiecka

Milena Drzewiecka

Milena Drzewiecka

dr nauk społecznych, psycholog oraz dziennikarka-producentka telewizyjna z międzynarodowym doświadczeniem akademickim i zawodowym.

więcej
Michał Dziekoński

Michał Dziekoński

Michał Dziekoński

Właściciel i zarządzający Business Games Institute, firmy tworzącej
i wykorzystującej symulacje i gry decyzyjne w szkoleniach i rozwoju menedżerów.

więcej
Andrzej Falkowski

Andrzej Falkowski

Andrzej Falkowski

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej i Biznesu. wykładowca i trener; założycielka firmy szkoleniowej The Protocol School of Poland

więcej
Paweł Fortuna

Paweł Fortuna

Paweł Fortuna

Psycholog biznesu, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i piękniej żyć.

więcej
Tomasz Grzyb

Tomasz Grzyb

Tomasz Grzyb

Psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego.

więcej
Katarzyna Idzikowska

Katarzyna Idzikowska

Katarzyna Idzikowska

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, ekonomistka. Adiunkt i badacz.

więcej
Andrzej Jankowski

Andrzej Jankowski

Andrzej Jankowski

Od 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii, prowadzi szkolenia i warsztaty z nowych technologii.

więcej
Nikolay Kirov

Nikolay Kirov

Nikolay Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym, trener, doradca, mówca inspiracyjny i wykładowca.

więcej
Nadia Kirova

Nadia Kirova

Nadia Kirova

Manager, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym.

więcej
Kamil Kozieł

Kamil Kozieł

Kamil Kozieł

Niczym niestrudzony Beduin prowadzi konferencyjno-koczowniczy tryb życia, pomagając prelegentom wygłosić ze sceny ważki komunikat.

więcej
Wojciech Kulesza

Wojciech Kulesza

Wojciech Kulesza

prof. Uniwersytetu SWPS. Naukowiec łączący teorię z praktyką.

więcej
Szymon Milonas

Szymon Milonas

Szymon Milonas

Konsultant i trenerem biznesowy. Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań związanych z praktycznym wykorzystaniem systemu kompetencji zawodowych w codziennej pracy działów personalnych i menedżerów.

więcej
Artur Negri

Artur Negri

Artur Negri

Wykładowca MBA na Akademii Leona Koźmińskiego i na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

więcej
Ada Florentyna Pawlak

Ada Florentyna Pawlak

Ada Florentyna Pawlak

Zabiorę Cię w podróż w „rzeczywistość bliskiego zasięgu”. Zobacz jak sztuczna inteligencja i transhumanizm zmienią to, kim jesteśmy i jak żyjemy. Przygotuj się na nieuniknione przemiany już w niedalekiej przyszłości.

więcej
Tomasz Piekot_

Tomasz Piekot​

Tomasz Piekot​

Językoznawca i komunikolog, trener komunikacji interpersonalnej i społecznej, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej
Piotr Pilch

Piotr Pilch

Piotr Pilch

pracuje w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego

więcej
Krzysztof Przybyszewski

Krzysztof Przybyszewski

Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy.

więcej
Irena Kamińska-Radomska

Irena Kamińska-Radomska

Irena Kamińska-Radomska

Wykładowca i trener, założycielka firmy szkoleniowej The Protocol School of Poland.

więcej
Piotr Śliwiński 2

Piotr Śliwiński

Piotr Śliwiński

Podróżnik i himalaista. W latach 2006-2018 odbył 12 wypraw dookoła świata, podczas których odwiedził ponad 100 krajów. W latach 2009-2018 zdobył 8 szczytów Korony Ziemi, w tym Mount Everest. Jest pasjonatem paralotniarstwa. 

więcej
Sławomir Śpiewak

Sławomir Śpiewak

Sławomir Śpiewak

Dr hab Sławomir Śpiewak jest zatrudniony na stanowisku profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

więcej
Tadeusz Tyszka

Tadeusz Tyszka

Tadeusz Tyszka

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i dyrektor Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji.

więcej
Piotr Zielonka 2

Piotr Zielonka

Piotr Zielonka

profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekonofizyki SGGW. Od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomii behawioralnej, psychologii szczęścia, procesów motywacyjnych oraz adaptacji hedonicznej.

więcej

Ewa Bartnik

Genetyk, profesor w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami chorób mitochondrialnych. Popularyzator nauki (nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego i nagroda Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych). Stypendystka Fundacji Alexander von Humboldt w Kolonii w latach 1986-1988. W latach 2006-2009 Członek Science Expert Grup PISA, 2010-2017 członek Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego UNESCO, od 2015 r. Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN.W 2016 r. członek Identification Committee Komisji Europejskiej do wyboruczłonków EGE (European Group on Ethics in Science and New Technologies). Członek nowopowstałego WHO Expert Advisory Committee on Developing Global Standards for Governance and Oversight of Human Genome Editing. Autorka ponad 100 publikacji naukowych.

dr Michał Białek

dr Michał Białek pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławksiego, zajmuje się podejmowaniem decyzji, zarówno w kontekście ekonomicznym jak i moralnym. Jest tegorocznym laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych Młodych Naukowców. Obecnie realizuje grant NCN SONATA, w którym analizuje efekt języka obcego na podejmowanie decyzji.

Katarzyna Biegańska

Katarzyna Biegańska – doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Konsultuje i szkoli w obszarze biznesu. Współprowadzi firmę szkoleniowo – doradczą (szkolenia dla biznesu). Prowadzi warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne w obszarze umiejętności miękkich. Tworzy programy rozwojowe dla przedsiębiorców i menedżerów ukierunkowane na wzrost efektywności oraz rozwiązywanie problemów wynikających z braku koherencji między cechami osoby a cechami zadania. Obszary kompetencji: uwarunkowania efektywności w biznesie, kierowanie rozwojem osobistym, komunikacja perswazyjna, reklama i marketing. Zainteresowania naukowe: psychologia przedsiębiorczości, psychologia kariery, psychologia jakości życia Prowadzone badania: psychologiczne determinanty efektywności ekonomicznej. Autorka publikacji naukowych w zakresie psychologii ekonomicznej, m.in. monografii naukowej „Jakość życia przedsiębiorców. Między dobrobytem a dobrostanem”.

Iwona Bobrowska - Budny

Doświadczony trener biznesu, Talent Management Mentor, manager i partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz certyfikowany konsultant metod analiz potencjału i osobowości zawodowej.
Wykładowca akademicki studiów podyplomowych, MBA i Advanced Management Program oraz Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School – Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator merytoryczny studiów MBA dla kadry HR.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkimi m.in.w Johnson&Johnson, OSRAM, EMPIK, AXA Polska/Życie, Eden Springs – jako manager lub partner biznesowy kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”. Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i managerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assasement/Development Center oraz wywiadami rozwojowymi na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej. Prowadziła rekrutacje indywidualne i masowe zatrudniając ponad 3000 osób, zarządzała działami szkoleń, rekrutacji, kadr i płac.

Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę komunikacyjną ART., metodykę zarządzania Talentami wg. Instytutu Gallupa oraz wspiera poznawczo zespoły o wyniki analiz TalentQ, MasterPersonalAnalisys, Clifton Strengths, Reiss Motivation Profile®, MBTI, MTQ48, 15FQ+, FACET5, i FRIS® i MindSonar. Pracuje w nurcie Zen Coachingu.

Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania. Facylitator Design Thinking.


Jako mentor/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla managerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi ministrów włącznie.

Certyfikowany Trener Calligraphy Health System – Caligraphy Yoga – styl QiGong (Tai-Chi) – prowadzący cykliczne zajęcia z grupami uczącymi się zarządzać sobą, w tym energią własną dla odnalezienia równowagi życiowej.
 
Autorka publikacji w prasie branżowej m.in. PersonelPlus, Personel i Zarządzanie, komentator dla Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, HR.news, Radio Zet, Radio TOK FM, Radiowa 3 oraz prowadząca wystąpienia i wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim – członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Anna Brzosko

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego. Jej praca doktorska dotyczy zarządzania różnorodnością oraz roli, jaką osoby z niepełnosprawnością pełnią w środowisku pracy. Członek założyciel John Maxwell Team Polska. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów z zakresu rozwoju osobistego. Szczególnie bliska jest jej tematyka zarządzania sobą i talentami, zarządzania wiekiem i różnorodnością. Autorka publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu.

Fot. Tomasz Stojek

dr Lidia D. Czarkowska

Psycholog biznesu, socjolog i antropolog organizacji;
Konsultant, trener, mentor, akredytowany coach i superwizor

Dyrektor Instytutu Jakości Życia (QLI – Quality of Life Institute)
Akredytowany superwizor Izby Coachingu
Założycielka i wieloletni dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu przy Akademii Leona Koźmińskiego. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych. Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring.
Wykładowca na studiach Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego i Polskiej Akademii Nauk oraz innych kierunkach studiów podyplomowych m.in. Akademia Kompetencji Menedżera oraz Psychologia Biznesu.

Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii „Coaching jako…” a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Założycielka i przez 10 lat redaktor punktowanego, naukowego czasopisma Coaching Review.

Praktyk biznesu – od 21 latspecjalizuje się we wspieraniu rozwoju osobistego kapitału przywódczego i inteligencji emocjonalnej w praktyce zarządzania ludźmi. Prowadzi warsztaty, treningi i coachingi a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, managerów i profesjonalistów. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Wykształciła ponad 450 profesjonalnych coachów. Prowadzi też coaching relacji oraz kursy doskonalące dla coachów i mentorów oraz superwizję. Od 10 lat prowadzi z mężem firmę doradztwa strategicznego w branży IT i rozwoju kapitału ludzkiego: „LDC Consulting”

Prywatnie: Mama czwórki dzieci, pasjonatka gór – a szczególnie Tatr i tańca

Specjalizacja:

  1. Rozwój Inteligencji Emocjonalnej i Odporności Psychicznej oraz osobistego Potencjału Przywódczego Liderów
  2. Coaching, mentoring oraz indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej i członków zarządu
  3. Konsulting w zakresie zmiany kultury organizacyjnej w procesie łączenia, zmian właścicielskich lub restrukturyzacji organizacji
  4. Superwizja i doradztwo w zakresie przygotowania i wdrażania programów coachingowych i mentoringowych w firmach oraz wsparcie rozwoju profesjonalnego coachów i mentorów
  5. Warsztaty w zakresie podnoszenia jakości życia – psychologii pozytywnej w praktyce, konstruktywnej komunikacji, innowacyjnego myślenia, odporności psychicznej, zarządzania własną energią oraz przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu.

prof Krzysztof Dołowy

Krzysztof Dołowy (ur. 15 grudnia1949 w Warszawie) –profesorzwyczajny nauk przyrodniczych, biolog, fizyk, chemik, popularyzator wiedzy, polityk, specjalista z zakresu biofizyki i elektrofizjologii, autor kilkudziesięciu publikacji i kilku książek naukowych, współzałożyciel Festiwalu Nauki i Pikniku Naukowego w Warszawie, stypendysta w Bostonie, Nashville, Glasgow, Helsinkach, Cardiff, długoletni kierownik Katedry Fizyki w SGGW, uczestnik wydarzeń marcowych 1968, przewodniczący Solidarności w CMKP 1980, poseł na SejmII kadencji z ramienia Unii Demokratycznej i później Unii Wolności 1993, radny Sejmiku Mazowieckiego 1998, współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz Humanizmu i Etyki Niezależnej, członek Rady Programowej Polskiego Radia i licznych towarzystw i komitetów naukowych, liberał, humanista, ateista.

dr Milena Drzewiecka

dr nauk społecznych, psycholog oraz dziennikarka-producentka telewizyjna z międzynarodowym doświadczeniem akademickim i zawodowym. Pomysłodawczyni i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Professional Image. Psychologia wizerunku w biznesie i życiu publicznym na Uniwersytecie SWPS. Na Wydziale Psychologii USWPS w Warszawie od wielu lat prowadzi zajęcia z marketingu politycznego i psychologii mediów. Pracę dydaktyczną łączy z praktyką medialną. W latach 2005-2013 reporterka polityczna programów informacyjnych TVP (Teleexpress, Wiadomości i TVP INFO). Od 2014 producentka mediów zagranicznych (np. Sveriges Radio, Zweites Deutsches Fernsehen). Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, SWPS w Warszawie, Universitaet Bern w Szwajcarii i University of Winchester w Anglii. Interdyscyplinarne doświadczenie wykorzystuje w praktyce trenerskiej. Gościnnie prowadzi wykłady otwarte oraz autorskie szkolenia dla liderów z zakresu psychologii wizerunku. Interesuje się zastosowaniem psychologii w kampaniach wizerunkowych (ze szczególnym uwzględnieniem kampanii wyborczych) oraz profesjonalizacją debaty publicznej. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Michał Dziekoński

Michał Dziekoński – właściciel i zarządzający Business Games Institute, firmy tworzącej i wykorzystującej symulacje i gry decyzyjne w szkoleniach i rozwoju menedżerów, przede wszystkim w obszarze strategii marketingowych i zarządzania projektami, w których się specjalizuje. Z myśleniem projektowym związany od początku kariery zawodowej, przez kilkanaście lat zarządzał zespołem strategii marketingowej w jednej z firm z Grupy Siemens, obecnie działa dodatkowo jako interim manager i konsultant, tworząc systemy planowania i mierzenia działań strategicznych firm i instytucji. Realizował m.in. projekty w Niemczech i Gruzji, w USA dodatkowo ukończył Marketing Workshop – kilkuset godzinny program rozwojowy (w Orlando na Florydzie), jest również certyfikowanym trenerem the Chartered Institute of Marketing (UK). Jest autorem i współautorem kilku książek, m.in. „E-marketing – pakiet startowy”, „Wskaźniki marketingowe” oraz „Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy”.

prof Andrzej Falkowski

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej i Biznesu. Należy do „International Society for Ecological Psychology” oraz „Association for Consumer Research”. Członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2011 – 2014. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Ekspert sądowy w sprawach znaków towarowych. Współpracuje z kancelariami adwokackimi w dziedzinie ochrony marki na rynku gospodarczym, m.in. dla takich firm jak Maspex, Hortex, Reckitt Benckiser, E. Wedel,Fakro,FSO, BP, Polkomtel SA, Polmos SA, Bakoma, Broker FM.Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologii poznawczej i psychologii stosowanej w dziedzinie zachowań konsumenckich, rynkowych i wyborczych opublikowanych w takich czasopismach, jak m.in. American Journal of Psychology, Media Psychology, Journal of Political Marketing, JournalismStudies, Advances in Consumer Research, Marketing Letters, Frontiers in Psychology. Autor i współautor rozdziałów w książkach, m.in.: Television and Politics in Evolving European Democracies (Nova Science), The Sage handbook of political advertising (red. L.L. Kaidi C. Holtz-Bacha; Sage), Routledge handbook of political management (red. D.W. Johnson: Routledge), Praktyczna psychologia poznawcza: Marketing ireklama (GWP), Psychologia zachowań konsumenckich (GWP), Marketing polityczny: Perspektywa psychologiczna (GWP), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka (PWN), A Cross-Cultural Theory of Voter Behavior (Haworth Press/ Francis, and Taylor Group), Political Marketing: Theoretical and Strategic Foundations (M.E. Sharpe). Jest jednym z redaktorówHandbook of Political Marketing (Sage), a takżewspółredagujeJournal of Political Marketing.

dr Paweł Fortuna

Psycholog biznesu, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i piękniej żyć. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach modeli umysłu i sztucznej inteligencji, uczenia się na błędach oraz obrony przed manipulacją. Autor i współautor kilkunastu książek: trzykrotny laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą popularnonaukową książkę psychologiczną oraz trzykrotny laureat nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.W biznesie realizuje innowacyjne projekty związane z adaptacją do zmian, przełamywaniem rutyny oraz poszukiwaniem sposobów budowania trwałych relacji.Z powodzeniem rozwija autorską koncepcję „sprzedaż bez sprzedawania” opartą na wywieraniu wpływu bez manipulacji.Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: Dziewczyna szamana, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesuiKonferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia.Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju przyjaznej sztucznej inteligencji, wspierającej człowieka w realizacji jego mądrych decyzji.

dr hab. Tomasz Grzyb

Psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.

dr Katarzyna Idzikowska

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, ekonomistka. Adiunkt i badacz w Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w psychologii podejmowania decyzji i psychologii ryzyka. Brała udział w projektach min. dla Narodowego Banku Polskiego, czy Urzędu m.st. Warszawa a także finansowanych przez MNiSW czy NCN. Jest członkiem Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. Uczestniczka wielu konferencji naukowych zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Prywatnie realizuje się śpiewając w chórze i fotografując.

Andrzej Jankowski

Od 20 lat związany z branżą IT. Odpowiadał za współpracę z partnerami firmy Intel w Europie. Obecnie zajmuje się rozwojem rynku Internetu Rzeczy w Polsce i współpracuje przy projektach sztucznej inteligencji. Pasjonat technologii, prowadzi szkolenia i warsztaty z nowych technologii.

Nikolay Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym.
Od 1996 r. trener, doradca, mówca inspiracyjny i wykładowca w zakresie:

• Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
• Przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
• Rozwiązywania konfliktów i komunikowania się
• Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
• Zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem.

Instruktor Caligraphy Health System- styl QiGong/Tai Chi – Caligraphy Yoga – oraz ZEN Coaching praktyk, prowadzący cykliczne zajęcia z grupami uczącymi się zarządzać sobą, w tym energią własną dla odnalezienia równowagi życiowej, w ramach projektu LifeEnergy.pl
Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile, Facet5.


Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Jego wystąpienia,zarówno dla firm, jak i w ramach branżowych konferencji: Kongresu Kadry, Forum profesjonalistów HR, National Sales Congres, Quo Vadis Szkolenia, Morfologia sprzedaży, spotkały się z bardzo wysoką oceną zarówno pod względem merytorycznym jak i prezentacyjnym.


Od 22 lat ponad 100 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów rozwojowych dla korporacji i przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla Kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanego w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Kozminski AMP – Advanced Management Program – realizacja Warszawa – Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.


Twórca„Akademii Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”.Dyrektor Koźmiński MBA – obszar Przywództwo i Negocjacje – Akademia Leona Koźmińskiego. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe„Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”,te studia proponują nowe podejście do sprzedaży.Więcej na kirov.pl .


Współtwórca programu „Life & Business Energy Management” więcej na LifeEnergy.pl

Na swoich kursach pokazuje: jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści finansowe i obustronne zadowolenie partnerów; jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty.Jak zarządzać sobą, swoją energią i podejmować decyzję, aby być przywódcą w czasach szybkich zmian.


Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o.. i LifeEnegy.pl, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”,Członek Zarządu FundacjiBARGEWORK, członek Kapituły Nagrody PNSA – PolishNational Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”.Dyrektor Koźmiński MBA – obszar Przywództwo i Negocjacje – Akademia Leona Koźmińskiego, wcześniej wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, KozminskiExecutive Business School. Ponad 10 lat pełnił funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe”. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów – pod indywidulane potrzeby organizacji.


Autor kilkuset artykułów w czasopismach naukowych oraz prasy menedżerskiej.

Nadia Kirova

Manager, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym.
Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, coach stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup, MTQ48 – odporność psychiczna (mentaltoughthness), Reiss Motivation Profile i Facet5. Instruktor Calligraphy Health System-Calligraphy Yoga – stylQiGong (Tai-Chi)oraz ZEN Coaching praktyk. Design Thinking Moderator.

Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.

Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w branżach – ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła i nadal pełni funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu w spółkach – Bulcom i Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach – Fundacja Pasja do Edukacji i Rozwoju i Fundacja BARGEWORK.

Partner merytoryczny KozminskiExecutive Business School – Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych „Master of Business Administration”, „Advanced Management Program”, „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”,więcej na kirov.pl, „Psychologia Biznesu”, „Coaching Profesjonalny” i „HR Business Partner” Akademii Leona Koźmińskiego.

Współtwórca programu „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”. Współtwórca programu „Life & Business Energy Management” więcej na LifeEnergy.pl


Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady dla menedżerów i przedsiębiorców oraz dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji.

Założycielka i Prezes Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny.

Członek Stowarzyszania Profesjonalnych Mówców. Specjalizuje się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami, komunikowania się oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej.

Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania różnorodnością, zarządzania sobą i własną energią, komunikacji i motywowania.

W ostatnich latach prowadziła szkolenia, doradztwo i sesje m.in. dla: ACTELION Pharma-Johnson-Jonson, GOOGLE, Polpharma, BFT Polska, EDF Energia, FORTACO, FUTURE PROCESSING, Gaz-System, GOOGLE, ORANGE–TelTech, INTER Polska, JERONIMO MARTINS, KONGSBERG Automotive, Lasy Państwowe, Metro Warszawskie, MULTI Poland, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), PARP, PNB PARIBAS, Raiffeisen Polbank, Reckitt Benckiser,Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, SPX FLOW, TIM S.A.,Mindshare, EUROWA, AVEEX.

Autorka publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w „Personel i Zarządzanie”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

Kamil Kozieł

Kamil to trener, którego autodestrukcyjne ciągoty skłoniły do pracy z aktorami, komikami oraz grafikami i doprowadziły do opracowania teorii 4 warstw prezentacji, którą przedstawił na wystąpieniu TEDx. Obecnie, niczym niestrudzony Beduin prowadzi konferencyjno-koczowniczy tryb życia, pomagając prelegentom wygłosić ze sceny ważki komunikat. Złości się, jak ktoś nazywa go kołczem. Przedsiębiorca. Założyciel IT School i Prezart.

dr hab. Wojciech Kulesza

Wojciech Kulesza, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS. Naukowiec łączący teorię z praktyką. Z jednej strony publikuje w czołowych zachodnich czasopismach naukowych dla praktyków, a z drugiej wdraża wiedzę w praktykę. Jest stypendystą Tygodnika Polityka. Publikował w m.in. w Newsweeku, Gazecie Wyborczej, Polityce.

mgr Szymon Milonas

Konsultant i trenerem biznesowy. Tworzył programy rozwojowe i szkoleniowe dla grup menedżerów, pracowników działów obsługi klienta i menedżerów personalnych. Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań związanych z praktycznym wykorzystaniem systemu kompetencji zawodowych w codziennej pracy działów personalnych i menedżerów. Przed dołączeniem do Hay Group pracował jako trener, konsultant i menedżer projektów w firmach szkoleniowo doradczych. Przez dwa lata kierował działem szkoleń w firmie konsultingowej.

Artur Negri

Pasjonat myślenia krytycznego, filozofii w biznesie oraz design thinking. Wykładowca MBA na Akademii Leona Koźmińskiego i na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W Kozminski Executive Business School odpowiada za obszar myślenia krytycznego oraz design thinking. Trener biznesu: myślenie krytyczne, argumentacja, negocjacje, komunikacja, przywództwo, autoprezentacja, networking, design thinking, etyka, dobrostan. Badania psychometryczne: Hogan Assessment, FRIS style myślenia, DiSC. Coach CoachWise ICF. Doradca filozoficzny. Współautor 3 książek. W ramach autorskiego programu pro bono przeprowadza lekcje myślenia krytycznego dla uczniów szkół w całej Polsce.
W przeszłości m.in. dziennikarz I Programu Polskiego Radia i prasy ekonomicznej. Właściciel firmy PR. Dyrektor Biura Prasowego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Koordynator programów dot. UE w rządowym think tanku Centrum Europejskie Natolin w Warszawie.
Absolwent filozofii UW. Podróżnik i praktyk stoicyzmu. Uważa, że każdy człowiek jest autonomiczny i może być twórcą własnego życia.

Ada Florentyna Pawlak

Antropolożka technologii i historyczka sztuki, prawniczka, wiceprezeska TEFT (Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki), i członkini założycielka Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, speakerka. Zgłębia społeczne konteksty nowych technologii m.in. prowadząc międzyuczelniany projekt Artificial intelligence and the humanities. Jej doktorat i artykuły naukowe dotyczą przemian cielesności i tożsamości człowieka w czasach sztucznej inteligencji, transhumanizmu i kapitalizmu somatyczno-kognitywnego. Wykłada w IEiAK UŁ, wielokrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi firmę EverMind. 

dr hab. Tomasz Piekot

Językoznawca i komunikolog, trener komunikacji interpersonalnej i społecznej, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek Dyskurs polskich wiadomości prasowych i Język w grupie społecznej, współautor poradnika dla autorów tekstów użytkowych (Sztuka pisania) oraz poradnika dla urzędników i dziennikarzy piszących o funduszach europejskich. Kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny UWr (www.ppp.uni.wroc.pl), redaktor czasopisma naukowego „Oblicza Komunikacji”.  

Piotr Pilch

Piotr Pilch – pracuje w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, magister psychologii organizacji i pracy oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej i pracy zespołowej. Obecnie zajmuje się naukowo-badawczo zagadnieniami polityki organizacyjnej i zachowań politycznych w organizacji w kontekście kariery zawodowej.

dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). 2002 doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK. Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

Działalność dydaktyczna: wykłady w Akademii Leona Koźmińskiego na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wykładane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

dr Irena Kamińska-Radomska

Dr Irena Kamińska-Radomska – wykładowca i trener; założycielka firmy szkoleniowej The Protocol School of Poland. Wiedzę z zakresu międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu oraz wystąpień publicznych zdobywała w Waszyngtonie pod okiem największych ekspertów, m.in. u Johnatana Mollera – szefa protokołu Białego Domu, uzyskując certyfikat i międzynarodową licencję. Przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób z zakresu komunikacji międzyludzkiej, etykiety biznesu, dress code’u, międzykulturowego protokołu oraz wystąpień publicznych. Autorka kilkuset artykułów wydawanych w Polsce i USA oraz pięciu książek: „Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji”, „Kultura biznesu. Normy i formy”, „Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce”, „Dress code dla kobiet” (współautorka), „Jak zostać damą” (współautorka).

Gość/ekspert TVN, TVN 24, TVN 24 BiS, TYP1, TVP2, TVP INFO, Polsat News, RMF FM, radiowej „Trójki”, Radia RDC, Programu I Polskiego Radia, Polskiego Radia 24, Polskiego Radia 1030 Chicago. Udział w roli mentorki w cyklicznym programie TVN „Projekt Lady”. Prowadzi zajęcia z komunikacji międzykulturowej oraz protokołu międzynarodowego dla studentów z całego świata.

Piotr Śliwiński

Śliwiński Piotr, podróżnik i himalaista. Przez kilka lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych i Australii. Pracował w fińskiej Elektrowni Atomowej Olkiluoto w Raumie. Uczestnik licznych eksploracyjnych wypraw. W latach 2006-2018 odbył 12 wypraw dookoła świata, podczas których odwiedził ponad 100 krajów. W latach 2009-2018 zdobył 8 szczytów Korony Ziemi, w tym Mount Everest.

Jest pasjonatem paralotniarstwa. Z licencją pilota paralotni, przez 20 lat wykonywał loty w Polsce, Włoszech, Nowej Zelandii, Australii, Indonezji i Nepalu.

Dr hab Sławomir Śpiewak

Dr hab Sławomir Śpiewak jest zatrudniony na stanowisku profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Zajmuje się badaniem mechanizmów odpowiedzialnych za skuteczność wpływu społecznego, poszukiwaniem poznawczych uwarunkowań zachowań społecznych oraz badaniem samokontroli. Jest autorem i współautorem kilku książek naukowych oraz autorek kilkudziesięciu publikacji naukowych. Odbywał staż podoktorski w laboratorium naukowym Roberta Cialdiniego w Arizona State University. Jest współredaktorem czasopisma Social Psychological Bulletin.

dr hab. Piotr Zielonka

dr hab. Piotr Zielonka, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekonofizyki SGGW. Od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomii behawioralnej, psychologii szczęścia, procesów motywacyjnych oraz adaptacji hedonicznej. Zajmował się eksperymentalną fizjologią mózgu w Centrum Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej PAN. Opublikował wiele artykułów naukowych w takich pismach jak: „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”, „Journal of Cognitive Psychology”. Napisał książkę pod tytułem „Giełda i psychologia”, której piąte wydanie ukazało się w 2019 roku. Piotr Zielonka jest redaktorem i współautorem monografii „Large Risks with Low Probabilities” wydanej w Londynie w 2017 roku. W swych badaniach analizował skuteczność analizy technicznej oraz porównywał zdolności prognostyczne analityków finansowych oraz meteorologów. Wraz z Raymondem Daceyem objaśnił fenomen efektu dyspozycji – częstego zjawiska na giełdach papierów wartościowych na całym świecie – polegającego na skłonności inwestorów do zbyt długiego przetrzymywania akcji taniejących i zbyt szybkiego wyzbywania się akcji drożejących. Obecnie zajmuje się problematyką psychologii szczęścia oraz punktu odniesienia. Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca w University of Donja Gorica w Czarnogórze. Członek „Think Forward Initiative” w Amsterdamie. Ściśle współpracuje z Bucknell University i University of Idaho w USA. Piotr Zielonka prowadzi zajęcia dotyczące psychologii motywacji oraz psychologii szczęścia. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.